Návrhy řešení, bezpečnostní studie nebo zpracované realizační projekty vycházejí vždy z úzké spolupráce mezi klientem a kompetentními pracovníky společnosti. Vstupní požadavky zákazníka jsou konfrontovány s provedenou odbornou analýzou a vzniklý výstup se stává základem, na kterém je následně postavena celá koncepce finálního řešení, přizpůsobená možnostem a potřebám klienta. Kromě realizace konkrétních technických řešení se společnost SPIE STS spol. s r.o. zabývá také poradenskou a konzultační činností.