Služby našim zákazníkům

Servisní služby

Naše společnost již dlouhodobě usiluje o zajištění celorepublikového servisního pokrytí svých klientů. Pro tento záměr byla postupně vybudována ucelená síť specializovaných servisních středisek, která jsou schopna v rámci svého regionu zajistit kvalitní a rychlé servisní služby.

Více informací

Návrh a projekce

Návrhy řešení, bezpečnostní studie nebo zpracované realizační projekty vycházejí vždy z úzké spolupráce mezi klientem a kompetentními pracovníky společnosti.

Více informací

Realizace zakázek

Uzavřené kontrakty realizují skupiny montážních techniků pod vedením projektových manažerů. Montážní technici jsou absolventi středních škol se zaměřením na bezpečnostní systémy, nebo jsou vyučeni v elektrotechnickém oboru.

Více informací

Klientské skupiny

Veřejný sektor

V oblasti veřejné sféry nabízíme služby v kancelářských budovách, nemocnicích, muzeích, divadlech, nádražích, školách a dalších stavbách, které vyžadují výše popsané instalace.

Soukromý sektor

V oblasti soukromé sféry nabízíme služby v kancelářských budovách, nemocnicích, průmyslových objektech, obchodních centrech, bytových domech a dalších stavbách, které vyžadují výše popsané instalace.